Warunki Promocji

Kod-Rabatowy–Zamówienie

1. Postanowienia ogólne.

 • Organizatorem promocji „Kod-Rabatowy-Zamówienie” jest firma ARKA z siedzibą ul Paprotkowa 5, 62-510 Konin NIP: 6652339785, (dalej również: „Organizator”).

 • Warunki promocji pod nazwą: „Kod-Rabatowy-Zamówienie” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną, uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora.

 • Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego arkamody.pl (dalej również: „Sklep Internetowy”), dostępnego pod adresem URL: https://arkamody.pl.

 • Kupon Rabatowy otrzymają wyłącznie Klienci, którzy dokonali zakupu towaru za minimum 200zł. w  sklepie Internetowym arkamody.pl oraz nie dokonali zwrotu zakupionego przedmiotu. Organizator po 14 dniach od dostarczenia zakupionego przedmiotu wysyła Kod Rabatowy na adres mailowy podany przez Klienta podczas rejestracji zamówienia.

2. Warunki Promocji

 • Wartość zakupionych Produktów uprawniająca do wykorzystania kodu rabatowego wynosi minimum 150 zł.

 • Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania z Promocji obejmującej udzielenie Uczestnikowi Promocji kodu rabatowego o wartości 10 zł od początkowej (regularnej) Ceny sprzedaży Produktów znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu Internetowego w Czasie trwania Promocji.

 • Promocja nie obejmuje Produktów przecenionych (tj. Produktów, których Cena została już przed Promocją obniżona, w tym Produktów znajdujących się w zakładce https://arkamody.pl/Promocje , https://arkamody.pl/wyprzedaz oraz  lub Produktów, których Cena została już objęta bonami, promocjami, obniżkami, voucherami, zniżkami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi.

 • W Czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z otrzymanego kuponu rabatowego tylko jeden raz.

 • Uczestnik Promocji może skorzystać z otrzymanego kodu rabatowego na warunkach określonych w niniejszych Warunkach Promocji w terminie 30 dni od jego otrzymania.

 • Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów wybranych przez Klienta, w tym kosztów dostawy).

Aby wziąć udział w Promocji, należy:

 • Zapoznać się i zaakceptować Warunki Promocji;

 • Aby skorzystać z otrzymanego kodu rabatowego należy się zarejestrować jako klient. Kody rabatowe są powiązane z adresem e-mail.

 • Złożyć w czasie trwania Promocji zamówienie o łącznej wartości co najmniej 150 zł,

 • Przed złożeniem Zamówienia – w sekcji Koszyk – wpisać otrzymany przez Uczestnika Promocji od Organizatora kod rabatowy w sekcji „Kod promocyjny”

 • Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

 • Rabat będzie udzielony w taki sposób, że regularna Cena za Produkt lub Produkty zakupione przez Uczestnika Promocji w Sklepie Internetowym zostanie pomniejszona o wysokość Rabatu, tj. o 10 zł, liczonego od pełnej, regularnej Ceny Produktu. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.

 • W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów objętych Promocją, Rabat naliczany jest od łącznej Ceny zakupionych Produktów objętych Promocją.

 • Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszony.

 • Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w Sklepie Internetowym ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Rabatu.

3. Reklamacje

 • Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać drogą elektroniczną na adres: info@arkamody.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: ARKA ul. Paprotkowa 5, 62-510 Konin

 • W celu rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

 • Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 7 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

 • Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

4. Postanowienia końcowe

 • Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: https://arkamody.pl/content/kod-rabatowy-zamowienie i wchodzą w życie od dnia 24.11.2019 r.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny :

 • zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;

 • zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;

 • zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

 • W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Sklepie Internetowym.

 • Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Sklepie Internetowym.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć