Warunki promocji

Kod rabatowy 10zł. – Newsletter

1. Postanowienia ogólne.

 • Organizatorem promocji „Kod rabatowy 10zł.- Newsletter” (dalej również: „Promocja”) jest firma ARKA z siedzibą ul Paprotkowa 5, 62-510 Konin NIP: 6652339785, (dalej również: „Organizator”).

 • Warunki promocji pod nazwą: „Kod rabatowy 10zł. - Newsletter” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).

 • Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego arkamody.pl (dalej również: „Sklep Internetowy”), dostępnego pod adresem URL: https://arkamody.pl.

 • W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy otrzymali od Organizatora Kod Rabatowy – po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”). Promocja skierowana jest wyłącznie do osób, które zapisały się do Newslettera Sklepu Internetowego. Organizator w terminie nie dłuższym niż 48godz. od zapisania się przez Klienta do usługi Newsletter wysyła kod rabatowy na adres mailowy podany przez Klienta celem zapisania się do Newslettera.

2. Warunki Promocji

 • Wartość zakupionych Produktów uprawniająca do wykorzystania kodu rabatowego wynosi minimum 200 zł.

 • Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania z Promocji obejmującej udzielenie Uczestnikowi Promocji kodu rabatowego o wartości 10 zł od początkowej (regularnej) Ceny sprzedaży Produktów znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu Internetowego w Czasie trwania Promocji.

 • Promocja nie obejmuje Produktów przecenionych (tj. Produktów, których Cena została już przed Promocją obniżona, w tym Produktów znajdujących się w zakładce https://arkamody.pl/Promocje oraz https://arkamody.pl/wyprzedaz lub Produktów, których Cena została już objęta bonami, promocjami, obniżkami, voucherami, zniżkami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi.

 • W Czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z otrzymanego kuponu rabatowego tylko jeden raz.

 • Uczestnik Promocji może skorzystać z otrzymanego kodu rabatowego na warunkach określonych w niniejszych Warunkach Promocji w terminie 30 dni od jego otrzymania.

 • Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów wybranych przez Klienta, w tym kosztów dostawy).

 • Aby wziąć udział w Promocji, należy:

 • zapisać się na usługę Newsletter, zgodnie z Regulaminem;

 • zapoznać się i zaakceptować Warunki Promocji;

 • złożyć w Czasie trwania Promocji Zamówienie o łącznej wartości co najmniej 200 zł,

 • przed złożeniem Zamówienia – w sekcji Koszyk – wpisać otrzymany przez Uczestnika Promocji od Organizatora kod rabatowy w sekcji „KUPONY” oraz nacisnąć przycisk „Tak”. Przekazanie przez Uczestnika Promocji kodu uprawniającego do wykorzystania Rabatu po złożeniu Zamówienia.

 • Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

 • Rabat będzie udzielony w taki sposób, że regularna Cena za Produkt lub Produkty zakupione przez Uczestnika Promocji w Sklepie Internetowym zostanie pomniejszona o wysokość Rabatu, tj. o 10 zł, liczonego od pełnej, regularnej Ceny Produktu. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.

 • W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów objętych Promocją, Rabat naliczany jest od łącznej Ceny zakupionych Produktów objętych Promocją.

 • Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszony.

 • Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w Sklepie Internetowym ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Rabatu.

3. Reklamacje

 • Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać drogą elektroniczną na adres: info@arkamody.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: ARKA ul. Paprotkowa 5, 62-510 Konin (dalej również: „Reklamacje”).

 • W celu rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

 • Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 7 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

 • Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

4. Postanowienia końcowe

 • Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem

 • https://arkamody.pl/content/Regulamin-sklepu i wchodzą w życie od dnia 07.02.2018 r.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny :

 • zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;

 • zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;

 • zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

 • W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Sklepie Internetowym.

 • Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Sklepie Internetowym.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć